Donează 3,5% din venit!


Completează Declaraţia 230 şi susţine A.N.A Asociaţia Newco şi Amicii – Promotor al Economiei Sociale, MARCĂ SOCIALĂ nr.001 Timiş Societate de Inserţie în Câmpul Muncii a Persoanelor cu Dizabilităţi şi Nevoi Speciale.

“În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“, în
situaţiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.”